1. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu – własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.

2. Dzieci do lat 18 przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieka dorosłych.

a) Na terenie ośrodka znajduje się wydzielony plac zabaw dla dzieci wraz z regulaminem.

3. Niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka Goście zobowiązani są do meldunku w recepcji Ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

a) Po rejestracji meldunkowej należy dokonać zapłaty za cały pobyt (patrz punkt 24): 

    - ośrodek nie zwraca środków za niewykorzystanie pełnego pobytu za wyjątkiem wyrażenia zgody przez najemcę na dalszą sprzedaż lokalu. W tym przypadku zwrot środków nastąpi w wysokości wartości sprzedaży.

      Wypłata środków nastąpi niezwłocznie w gotówce lub na konto po zapłacie przez nowego nabywcę/wynajmującego.

4. Z chwilą przyjęcia kluczy do pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego pokoju. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do pokoju braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca pokoju.

5. Pokoje w trakcie długiego pobytu Gościa są sprzątane, co tydzień wyłącznie na życzenie Gościa, ustnie zgłoszone w recepcji ośrodka, sprzątanie obejmuje: wyrzucenie śmieci, sprzątanie łazienki, odkurzenie podłóg, wymianę pościeli.

6. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taka samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.

7. W dniu wyjazdu pokoje są sprawdzane po wyniesieniu bagaży.

8. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych.

9. Ze względu na częściową zabudowę drewnianą zabrania się w pokojach, używania świec, lamp naftowych oraz grzałek i piecyków elektrycznych.

10. Gość ośrodka zobowiązany jest:

o dbać o czystość i porządek w zajmowanym pokoju, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka

o przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.00 do 6.00. (patrz punkt 20)

o korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów P.poż. i BHP.

11. Na korytarzach ośrodka umieszczone są gaśnice.

12. W wyznaczonych i oznakowanych miejscach znajdują się hydranty oraz punkty P.poż.

13. Apteczka pierwszej pomocy znajduję się w recepcji.

14. Buty narciarskie jak również narty należy przechowywać w miejscu do tego wyznaczonym. ( nie w pokojach)Narciarnia i suszarnia jest do dyspozycji w godz. 8.00 – 22.00.

15. W okresie zimowym na terenie całego ośrodka obowiązuje obuwie zmienne, buty należy pozostawić przy wejściu do ośrodka na półkach do tego przeznaczonych.

16. Wizyty osób niezamieszkałych w ośrodku prosimy zgłaszać w recepcji. Osoby te powinny zakończyć wizytę do godziny 20.00 lub dokonać formalności meldunkowych i wynająć pokój na nocleg.

17. Zabrania się posiadania na terenie ośrodka zwierząt np: psy, koty itp.

18. Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia pokoi.

19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.

20. Na terenie ośrodka obowiązuje:

o doba hotelowa od godziny 15:00 do godziny 11:00

o cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00

21. Osobom przebywającym na terenie ośrodka nie wolno:

o używać grilla na balkonie

o rozpalać ognisk w miejscach nie wyznaczonych.

22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawiony w ogrodzie i przed ośrodkiem rzeczy.

23. Aby dokonać rezerwacji pokoi, należy wpłacić zaliczkę na konto w wysokości 30%. Dokonanie wpłaty należy traktować jako zawarcie umowy pomiędzy stronami. W związku z powyższym w treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko. W przypadku rezygnacji lub nie przybycie w wyznaczonym terminie osoby dokonującej rezerwacji środki nie zostaną zwrócone.

24. W przypadku rezygnacji ośrodka z rezerwacji (za wyjątkiem siły wyższej typu huragan, pożar, powódź, naruszenie niniejszego regulaminu przy poprzednim pobycie lub w przypadku zaistnienia okoliczności wpływu środków po ustalonym terminie - wpłynęła inna rezerwacja 100% zwrotu).

25. Na terenie ośrodka nie można płacić kartami płatniczymi

26. Na terenie ośrodka można połączyć się bezpłatnym internetem - WiFi

27. Ośrodek jest monitorowany.

28. Ośrodek pobiera opłatę miejscową na rzecz Gminy Poronin w wysokości 1,50 zł od każdej osoby na dobę.

29. Prosimy o zgłaszanie wypraw w góry w recepcji ośrodka oraz  o pozostawienie nr. kontaktowego.

 

ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO i UDANEGO WYPOCZYNKU!!!